Jesteś tutaj:
Strona główna »
Technika
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Technika

Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7
Druk na życzenie
Fragment przedmowa do II wydania: W drugim wydaniu książki rozszerzono zakres przykładów obliczeniowych, ponieważ zmieniły się przepisy związane z Eurokodem 7. Zachowano poprzednio rozwiązane przykłady dla podejścia DA1 (stosowanego w wielu krajach Europy (np. Wielkiej Brytanii, Irlandii Portugalii, Rumunii), a obecnie dołączono również przykłady dla podejścia DA2. W Poprawce do Polskiej Normy (PN-EN 1997-12008/Ap2) w punkcie N.A.2.6 wskazano jako metodę projektowania DA2*. „W podejściu obliczeniowym 2* obliczenia należy wyznaczać przyjmując wszystkie wartości charakterystyczne, a współczynniki częściowe stosować przy sprawdzaniu warunku nośności, tj. opór graniczny podłoża należy wyznaczyć ze wzoru 2.7b (Eurokod 7)(...)
21,00 PLN
Projektowanie konstrukcji żelbetowych
Druk na życzenie
W książce omówiono stosowane obecnie w Europie i w Polsce metody projektowania elementów konstrukcyjnych i wybranych ustrojów żelbetowych.
84,00 PLN
Roboty podłogowe i okładzinowe. Technologia
Druk na życzenie
Dostępne w 24 godziny
W podręczniku omówiono wykonywanie podkładów, izolacji i nawierzchni podłóg oraz okładzin ściennych z różnych materiałów z zastosowaniem odpowiednich maszyn i urządzeń oraz sprzętu pomocniczego.
52,50 PLN
Układy cyfrowe
Druk na życzenie
Dostępne w 24 godziny
Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum elektronicznego i szkoły policealnej - zawód technik elektronik, specjalność: elektronika ogólna oraz elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa; może być również przydatny dla specjalności: systemy komputerowe.
64,10 PLN
Uprawa i eksploatacja wikliny
Druk na życzenie
Dostępne w 24 godziny
Uprawa i eksploatacja wikliny
55,70 PLN
Wzmacnianie konstrukcji budowlanych
Druk na życzenie
Inżynierowie i technicy budowlani często mają do czynienia z uszkodzeniami lub zniszczeniami obiektów czy zmianą sposobu użytkowania budynków.
72,45 PLN
Zagrożenia biologiczne w budynku
Druk na życzenie
Wyczerpujący opis zagrożeń biologicznych w obiektach budowlanych i sposobów zapobiegania im.
45,15 PLN
Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi
Druk na życzenie
Praca zawiera podstawowe wiadomości z dziedziny wodociągów i kanalizacji w osiedlach wiejskich i gospodarstwach rolnych.
73,50 PLN
Zasady projektowania konstrukcji żelbetowych
Druk na życzenie
Dostępne w 24 godziny
Prezentując zasady zawarte w PN-B-03264:1999, porównano je z zapisami istniejącymi w PN-84/B-03264. Książka dla studentów budownictwa i inżynierów projektantów.
36,75 PLN
Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy
Druk na życzenie
W pracy podano metody racjonalnego projektowania i wykonania oraz sposoby eksploatacji różnych typów zbiorników metalowych na ciecze i gazy.
79,38 PLN
Strona 3 z 3      1 2 3