Jesteś tutaj:
Strona główna »
Nauki humanistyczne
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Nauki humanistyczne

Odradzanie się kultury słowiańskiej w Polsce
Dystrybucja
Po latach zapomnienia rodzima słowiańska wiara przeżywa swój renesans. Nie jest to jednak tendencja wyłącznie polska, gdyż wzrost zainteresowania religiami pogańskimi (etnicznymi) i neopogańskimi odnotowywany jest w wielu krajach europejskich. Współcześnie do najaktywniejszych formacji neopogańskich w Polsce zaliczamy: „Rodzimą Wiarę” (dawniej „Zrzeszenie Rodzimej Wiary”) oraz „Rodzimy Kościół Polski”. Ruchy te wpisane są do rejestru kościołów i związków wyznaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto istnieją również stowarzyszenia, organizacje oraz różnego typu inicjatywy kulturalne o takim profilu, przykładem może być tutaj Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”.
30,00 PLN
Old and Middle English Sickness-nouns in Historical Perspective: A Lexico-Semantic Analysis
Dystrybucja
This publication fills a longexisting gap in English historical linguistics by offering a comprehensive account of the semantic development of Old and Middle English synonyms of the term sickness, and an examination of possible conditioning factors leading to the loss of Anglo-Saxon lexical items,presented within the context of previous research on the semantic change in general, and theoretical and practical discussion of English medieval medicine, in particular.
97,44 PLN
Polska - Nasza Ojczyzna
Dystrybucja
Polska-Nasza Ojczyzna to wielka, wierszowana odyseja przez dzieje Polski i Polaków od czasów pradawnych Słowian do wydarzeń po katastrofie smoleńskiej. Jest to emocjonalna podróż przez trudne początki państwa Mieszków i Bolesławów, chaos rozbicia dzielnicowego, wielką Polskę Jagiellonów, tragiczne losy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jarzmo zaborów, burzliwe dzieje Drugiej Rzeczpospolitej, traumę wojny i okupacji, ponure czasy komunizmu, aż do wydarzeń zaszłych już w wolnej Polsce.
50,00 PLN
Porachunki z XX wiekiem. Szkice i rozprawy literackie
Druk na życzenie
Pod koniec pracy zawodowej pragnę zwrócić uwagę na moje rzeczy mniej znane i pamiętane: pierwszy zarys twórczości J.J. Szczepańskiego, portrety Giedroycia i Stawara, studium o „Ślubie”, arcydramacie Gombrowicza. Do nich też należą polemiki w sprawie Jarosława Iwaszkiewicza czy Tadeusza Borowskiego i Herlinga-Grudzińskiego. Cięższy kaliber prezentują teksty na temat konfrontacji literackiej wizji obozów z widmem światowego terroryzmu, demokratyzmu literatury polskiej („Polski everyman” i kariera Emersona w Polsce – od Mickiewicza do Dąbrowskiej, Miłosza i Jana Pawła II) oraz dziwnej naszej „literatury urodzonej po roku 1960”, czyli przemian trzech „Parnasów bis” w „średnią literaturę w średnim wieku”. Moje wojenne pokolenie (roczniki 20), a przynajmniej ta jego część, do której się zaliczam, pokładała kiedyś znaczne nadzieje w „naszym wieku XX”. Niestety, z nadziei pozostały „porachunki...”. a zamiast puenty – ucieszne historyjki, co by było gdyby... (Tadeusz Drewnowski)
39,00 PLN
Przepisy katalogowania książek Cz. 1 Opis bibliograficzny
Druk na życzenie
Lektura podstawowa dla wszystkich bibliotekarzy.
26,25 PLN
SEWERYNA SZMAGLEWSKA (1916-1992)
Druk na życzenie
Prezentowana publikacja jest możliwie pełnym opracowaniem bibliograficznym, dotyczącym życia i twórczości Seweryny Szmaglewskiej znanej pisarki, publicystki i działaczki społecznej, autorki m. in. Dymów nad Birkenau (1945), będących klasyczną pozycją w literaturze obozowej.
25,00 PLN
Słownik gramatyczny j. polskiego
Dystrybucja
Dostępne w 24 godziny
Celem Słownika gramatycznego języka polskiego (SGJP) jest podanie charakterystyki gramatycznej wyrazów polskich. Obejmuje on blisko 200 000 leksemów, nie licząc regularnych derywatów, które zostały dodane do listy w sposób automatyczny. Przedmiotem opisu jest pisana wersja współczesnego ogólnego języka polskiego. Informacje o wymowie są umieszczane tylko w razie konieczności.
25,00 PLN
Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język
Dystrybucja
Spis treści książki: Literaturoznawstwo Joanna Getka Konfederacja barska w polskojęzycznych drukach końca XVIII wieku (Na materiale druków bazyliańskich) str. 9 Magdalena Dąbrowska Z dziejów rosyjskiego czasopiśmiennictwa prowincjonalnego („Урания”, 1804 r.) str. 23 Ванда Бароўка Віцебскі тэкст у творах польскамоўных і рускамоўных пісьменнікаў Беларусі ХІХ стагоддзя str. 31 Jolanta Kazimierczyk-Kuncer Europejczyk markiz de Custine i rosyjski Europejczyk Aleksander Hercen wobec antytezy Sankt Petersburg – Moskwa str. 39
55,00 PLN
Szerokie okno biblioteki
Druk na życzenie
Bibliotekarki, zwłaszcza te z dłuższym stażem dostrzegają zmiany społeczne i chciałyby przystosować do nich organizację bibliotek. Stąd zabiegi wokół pozyskania lokalu na czytelnię, w której dzieci mogłyby odrabiać lekcję, większe środki na zakupy nowości wydawniczych, na spotkania z autorami piszącymi dla dzieci, dostęp do Internetu itp. Bibliotekę traktują jak gospodarstwo, o które trzeba dbać i stale je unowocześniać.
26,25 PLN
Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej
Druk na życzenie
Książka stanowi próbę całościowego spojrzenia na poezję powojenną poprzez kategorię ludzkiej cielesności. Lektura utworów Świrszczyńskiej, Miłosza, Różewicza, Kamieńskiej, Grochowiaka, Herberta, Pasierba, Poświatowskiej, Wojaczka, Barańczaka i Krynickiego pozwala ukazać ciągłość refleksji nad tożsamością jako istotnym problemem nowoczesnej i ponowoczesnej świadomości.
64,90 PLN
Strona 3 z 4      1 2 3 4