Jesteś tutaj:
Strona główna »
Nauki humanistyczne
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Nauki humanistyczne

Świat utkany z prawdy i zmyślenia. O świadomości twórczej Andrzeja Kuśniewicza
Książka składa się z trzech dopełniających się części. Modele lektury, poświęcone zostały analizie dotychczasowych refleksji krytycznych.
35,70 PLN
The social role of the university student
Książka jest ważnym uzupełnieniem rozpraw Znanieckiego poświęconych socjologii wychowania.
31,50 PLN
Wariacje Szekspirowskie w powojennym dramacie europejskim
Druk na życzenie
Pierwsza część Wariacji szekspirowskich zajmuje się analizą i interpretacją trzynastu współczesnych wariacji na szekspirowskie tematy i formy, które już samym tytułem czytelnie i wprost nawiązują do szekspirowskiego oryginału. Obok Rosencrantz i Guildenstern nie żyją Stopparda znalazł się tu na przykład Fortynbras się upił Głowackiego i Hamletmaschine Mullera, czyli dramaty świadomie wykorzystujące Hamleta Szekspira jako swoją referencyjną ramę. Porównanie między dramatami Szekspira a ich wariacjami pozwala przy tym nie tylko pokazać różnice w ujęciu tematu, sposobie przedstawienia kolejnych zdarzeń i ich związków, relacji między postaciami itp., ale również daje szansę przedstawienia kilku głównych nurtów przemian współczesnego dramatu, zastanowienia się nad jego strukturą i sposobami budowania znaczeń.
32,00 PLN
Wolni od lęku. Lęki i ich terapia
Książka "Wolni od lęku" zdobyła znaczną popularność na rynku amerykańskim, i to nie tylko wśród psychologów. Przyczyniło się do tego bez wątpienia nazwisko pierwszego autora, które było gwarancją wysokiego poziomu publikacji i kompetentnego, opartego na bogatej praktyce klinicznej, przedstawienia zasad terapii. (...)
45,00 PLN
Współczesna powieść brytyjska. Szkice
Druk na życzenie
Zbiór esejów zawiera 10 szkiców krytycznych prezentujących sylwetki i twórczość wybitnych pisarzy brytyjskich doby obecnej. Celem, jaki stawiali sobie autorzy esejów, było przybliżenie polskiemu czytelnikowi współczesnych twórców, których nazwiska weszły już w sposób trwały do literatury brytyjskiej.
40,00 PLN
Wstęp do Edytorstwa
Druk na życzenie
Skrypt zawiera podstawowe pojęcia przydatne do zrozumienia edytorstwa i jego historycznych podstaw.
25,00 PLN
Wśród Oświeconych. Studia i eseje o literaturze wieku rozumu.
Dystrybucja
„Gdyby odłożyć na bok antyczny kostium, w jaki udrapowano bohaterów <Sofiówki>, to okaże się, że za filozoficzną polemiką atomistów i zwolenników mitologii, stoją gorące spory nowożytności. Wywłaszczenie z religii, które Przybylski wskazuje jako przyczynę etycznego kryzysu bohatera, dokonało się bowiem już w antyku, i to za sprawą myślicieli, których oświecenie uznało za swoich patronów.
30,00 PLN
Z perspektywy wartości. O prozie dla dzieci i młodzieży
Druk na życzenie
Przesytowi mówienia o wartościach towarzyszy częste utożsamienie ich z dogmatyzmem. Sytuację tę uzasadniają konkretne zdarzenie społeczne, kiedy to forsując własne przekonania równocześnie deklaruje się realizację jakiegoś jednego, określonego systemu wartości.
33,60 PLN
Niniejsza książka jest próbą skorygowania, a także uzupełnienia koncepcji ontologii kategorialnej, zmierzającą do takiego przeobrażenia tej koncepcji, żeby można było w jej ramach rozpatrywać byty jednostkowe i konkretne, a nie tylko kategorie abstrakcyjnych bytów, jakimi są wielkości.
31,50 PLN
Książka poświęcona problemowi korespondencji między teoriami naukowymi.
31,50 PLN
Strona 4 z 4      1 2 3 4