Jesteś tutaj:
Strona główna »
Ekonomia, biznes, zarządzanie
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Ekonomia, biznes, zarządzanie

Le francais commercial. Wzory francuskich listów handlowych z tłumaczeniami
Druk na życzenie
Książka z serii korespondencji handlowych w językach obcych z tłumaczeniami, oparta na autentycznej dokumentacji.
48,00 PLN
Marketing w procesie zarządzania firmą Danmark
Druk na życzenie
Niniejsza publikacja daje wszechstronny opis zagadnień marketingu.
31,50 PLN
Marketing w sporcie
Druk na życzenie
Książka składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy przybliża w sensie ogólnym i definicyjnym podstawowe pojęcie marketingu. Drugi rozdział prezentuje marketingową działalność organizacji sportowych w Polsce w okresie transformacji na tle międzynarodowych organizacji sportowych.
31,50 PLN
Metody  i  techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu
Dystrybucja
Kreatywność może być zachowywana przez całą karierę zawodową. Podręcznik pokazuje, jakimi technikami to stymulować. Bądź twórczy przez całe życie!
59,00 PLN
Mikroekonomia
Druk na życzenie
MIKROEKONOMIA jest kierowana do studentów szkół wyższych, w ramach przedmiotu mikroekonomia oraz ekonomia. Układ treści podręcznika jest zgodny z wymogami standardów nauczania zarówno na studiach zawodowych, jak i magisterskich.
42,00 PLN
Motywowanie do pracy na przykładzie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu
Druk na życzenie
Celem pracy jest analiza i ocena motywowania pracowników do pracy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu.
31,50 PLN
Motywowanie jako determinanta efektywności pracy kadry menedżerskiej
Druk na życzenie
Celem głównym książki jest próba zdefiniowania i ustalenia hierarchii ważności tych czynników, które najbardziej motywują kadrę menedżerską do pracy, działania, innowacji - efektywności.
31,50 PLN
Motywowanie w przedsiębiorstwie
Druk na życzenie
Jeśli przedsiębiorstwo ma osiągnąć zamierzone cele, każdy kierownik musi przydzielać podległym pracownikom zadania odpowiednie do ich kwalifikacji i umiejętności. To jednak nie wystarczy.
58,80 PLN
NA ILE WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ UŁATWIA, A NA ILE KOMPLIKUJE PROWADZENIE POLITYKI GOSPODARCZEJ?
Wprowadzenie Po 15 latach reform gospodarczych Polska odniosła sukces. Stała się członkiem Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że wejście Polski do UE zwiększy w sposób bezprecedensowy szanse gospodarczego i cywilizacyjnego rozwoju naszego kraju. Ekonomiści jednak mają obowiązek dokonać chłodnej i rzeczowej oceny zachodzących w gospodarce procesów. Dlatego w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym została zorganizowana konferencja, na której autorzy wygłaszanych referatów starali się odpowiedzieć na pytanie: na ile wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwia, a na ile komplikuje prowadzenie polityki gospodarczej?
25,00 PLN
Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego.
Druk na życzenie
Pojęcie nadzoru pojawiło się w epoce liberalnego państwa prawnego wraz z zapoczątkowaniem procesów decentralizacji władzy publicznej państwa typu policyjnego i organizowaniem, na zasadzie powszechności, korporacji samorządowych o charakterze terytorialnym. Jedną z więzi występujących w administracji publicznej jest nadzór, który obejmuje kompetencję (możność i powinność prawną) władczego wkraczania właściwego, nadrzędnego (organizacyjnie bądź funkcjonalnie) organu administracji publicznej w działalność organu (podmiotu) nadzorowanego. Zadaniem nadzoru jest utrzymanie działalności zdecentralizowanej administracji publicznej w granicach prawa.
31,50 PLN
Strona 4 z 9      1 2 3 4 5 6 7 8 9