Jesteś tutaj:
Strona główna »
Ekonomia, biznes, zarządzanie
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Ekonomia, biznes, zarządzanie

Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego.
Druk na życzenie
Pojęcie nadzoru pojawiło się w epoce liberalnego państwa prawnego wraz z zapoczątkowaniem procesów decentralizacji władzy publicznej państwa typu policyjnego i organizowaniem, na zasadzie powszechności, korporacji samorządowych o charakterze terytorialnym. Jedną z więzi występujących w administracji publicznej jest nadzór, który obejmuje kompetencję (możność i powinność prawną) władczego wkraczania właściwego, nadrzędnego (organizacyjnie bądź funkcjonalnie) organu administracji publicznej w działalność organu (podmiotu) nadzorowanego. Zadaniem nadzoru jest utrzymanie działalności zdecentralizowanej administracji publicznej w granicach prawa.
31,50 PLN
Narodowy Bank Polski w polskim systemie bankowym
Druk na życzenie
W niniejszej książce zostały omówione zarówno cele najbardziej powszechne, stosowane w praktyce wielu krajów, jak i cele będące tylko przedmiotem sporów czysto teoretycznych.
36,75 PLN
Negocjacje w bankowości warunkiem skutecznej sprzedaży
Druk na życzenie
Celem niniejszej pracy jest ukazanie, że negocjacje są skutecznym środkiem dla osiągnięcia przez bank nie tylko zysku, ale również poważania, prestiżu i – co najważniejsze – zaufania i lojalności klientów.
36,75 PLN
Nowa polityka gospodarcza w krajach przechodzących proces liberalizacji gospodarczej
Druk na życzenie
Praca zapoznaje czytelników z przekształceniami struktur gospodarczych wybranych krajów - Polski, Brazylii, Chin, Chile - zagrożonych nierównowagą wewnętrzną i zewnętrzną.
34,90 PLN
Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami
Dystrybucja
Dostępne w 24 godziny
Żadna organizacja nie przetrwa dziś bez projektów zakończonych sukcesem. Projekty są motorem innowacji i przemian. Sprawia-ją, że organizacje stają się lepsze, silniejsze i bardziej efektywne, lecz w dziedzinie strategii biznesowych zarządzania często ule-gają przeoczeniu. Fakt niepowodzenia większości projektów prowadzi do konkluzji, że tradycyjne zarządzanie projektami nie spełnia współczesnych oczekiwań biznesowych.
50,40 PLN
Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej
Druk na życzenie
Celem pracy jest przedstawienie obniżenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej.
31,50 PLN
Obsługa klienta indywidualnego w bankowości na przykładzie Banku Millennium S.A.
Druk na życzenie
W dobie dużego uświadomienia społeczeństwa w dziedzinie finansów, coraz ważniejszy staje się kontakt z klientem.
36,75 PLN
Ocenianie pracowników jako element podejmowania decyzji personalnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Telekomunikacją Polską S.A.)
Druk na życzenie
Celem tej pracy jest zastanowienie się, na ile wprowadzanie do zarządzania personelem ocen pracowniczych wpływa na postrzeganie firmy przez jej pracowników i staje się elementem motywującym do lepszej i bardziej wydajnej pracy.
31,50 PLN
Operational risk as a problematic triad: risk - resource security - business continuity
Dystrybucja
This book is a synthesis of the findings published in the Polish habilitation paper Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania (Operational risk management in ensuring business continuity), published in 2013 by our publishing house.
34,00 PLN
OSKAR LANGE A WSPÓŁCZESNOŚĆ
Dwudziestego siódmego lipca 2004 r. minęła setna rocznica urodzin Oskara Langego wielkiego, światowej stawy polskiego ekonomisty. Międzynarodowy rozgłos przyniosły profesorowi Langemu głównie prace powstałe za granicą - w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Do klasyki myśli ekonomicznej przeszedł słynny spór z F. Hayekiem i L. Misesem o racjonalność rachunku ekonomicznego w gospodarce socjalistycznej. Dzieła Langego, tłumaczone na wiele języków, świadczą o rozległych zainteresowaniach naukowych autora.
25,00 PLN
Strona 5 z 10      1 2 3 4 5 6 7 8 9