Jesteś tutaj:
Strona główna »
Ekonomia, biznes, zarządzanie
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Ekonomia, biznes, zarządzanie

Racjonalne zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi i systemami komputerowymi
W książce przedstawiono problemy organizacji, planowania i oceny ekonomicznej racjonalności przedsięwzięć informatycznych.
59,85 PLN
ROLA POLSKIEJ NAUKI WE WZROŚCIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI
Propozycje w zakresie rozwoju innowacyjności powinny być formułowane przez różne środowiska, a więc zarówno przez przedstawicieli biznesu małego i dużego wraz z jego otoczeniem, jak również przez środowisko naukowe, które powinno wykazać dużą elastyczność w dostosowywaniu się do warunków konkurencyjnych funkcjonowania nauki, co wkrótce okaże się faktem w Polsce.
5,00 PLN
Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki
Dystrybucja
W książce zaprezentowano zagadnienia teoretyczne dotyczące rynków usług transportowych i turystycznych oraz zachodzące na nich relacje ekonomiczne. Przedstawiono genezę i rozwój lotniczych przewoźników niskokosztowych i hybrydowych, procesy deregulacji i liberalizacji rynku przewozów lotniczych oraz międzysegmentową rywalizację. Zaprezentowano także wyniki badań wpływu przewozów niskokosztowych na rozwój portów regionalnych i aktywizację ruchu turystycznego, konkurencję pomiędzy lotniskami oraz znaczenie rozwoju turystyki w procesie zwiększenia natężenia ruchu lotniczego w portach regionalnych Polski.
37,00 PLN
Rynek reklamy w Polsce
Druk na życzenie
Celem powstania niniejszej publikacji było przedstawienie istoty reklamy, jej cech, funkcji i zadań. Ukazanie rodzajów reklam, pokazanie środków przekazu reklamy oraz określenie skuteczności i wpływu reklamy na decyzje podejmowane przez konsumentów przy wyborze i zakupie reklamowanego towaru.
36,75 PLN
Sektor finansowy - dylematy i kierunki rozwoju
Prezentowana publikacja jest częścią serii wydawniczej, w której utrwalony został dorobek VIII Kongresu Ekonomistów Polskich pt. "Polska w gospodarce światowej.
40,00 PLN
Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki
Druk na życzenie
W książce autorka skupiła się na najważniejszych problemach związanych z obrotem wierzytelności bankowych, przy czym praca nie zawiera rozważań natury prawnej, lecz przedstawione są w niej najbardziej istotne informacje praktyczne.
36,75 PLN
Specyfika działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka w polskim systemie bankowym
Druk na życzenie
Publikacja poświęcona jest działalności SKOK na przykładzie oddziału Centrala Gdynia w latach 2000 – 2003.
36,75 PLN
Sprawne zarządzanie projektami metodą Scrum
Dystrybucja
Reguł i praktyk stosowanych w metodyce Scrum – prostym procesie stosowanym do zarządzania skomplikowanymi projektami – jest mało, są one proste i łatwe do nauczenia się. Jednak sama prostota tej metody – brak przygotowanych rozwiązań – może okazać się rozbrajająca i spowodować, że ludzie rozpoczynający korzystanie z niej mają skłonność do powracania do starych nawyków i narzędzi zarządzania, uzyskując przez to gorsze rezultaty.
60,90 PLN
Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce
Celem niniejszej pracy jest próba statystycznych analiz regionalnego zróżnicowania podstawowych zmiennych makroekonomicznych, opisujących sytuację na rynku produktu i rynku pracy w Polsce oraz analiza współzależności zachodzących pomiędzy tymi zmiennymi.
5,00 PLN
Sukces w relacjach międzyludzkich
Dystrybucja
Większość ludzi (prywatnie czy w biznesie) zawiera z innymi transakcje, nie starając się wejść z nimi w jakąkolwiek bliższą relację. Czasem bierze się to z nieświadomości faktu, jak bardzo relacje z innymi, często różnymi od nas ludźmi, mogą pomóc nam osiągać zadowolenie w życiu. Częściej to wynik braku umiejętności budowania i podtrzymywania takich relacji.
35,00 PLN
Strona 7 z 9      2 3 4 5 6 7 8 9