Jesteś tutaj:
Strona główna »
Podręczniki akademickie
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Podręczniki akademickie

Ochrona konstrukcji żelbetowych
Druk na życzenie
Dostępne w 24 godziny
Autor pracy przedstawia sposoby ochrony i zwiększenia trwałości konstrukcji żelbetowych poddanych oddziaływaniu niekorzystnych czynników, a także metody napraw w przypadku degradacji elementów lub obiektów.
40,95 PLN
Podstawy dynamiki budowli
Druk na życzenie
Autorzy przedstawili podstawowe problemy dynamiki budowli, ilustrując je szeregiem przykładów.
54,60 PLN
Podstawy infrastruktury transportu
Druk na życzenie
Książka zawiera podstawowe wiadomości z przedmiotu infrastruktura transportu dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Transport.
35,00 PLN
Podstawy mikroekonomii/ Basics of microeconomics
Książka "Podstawy mikroekonomii" jest dwujęzycznym przewodnikiem po podstawowych zagadnieniach dotyczących mikroekonomii, przeznaczonym zarówno dla uczniów szkół średnich, jak i dla studentów wyższych uczelni.
41,90 PLN
Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych
Książka prezentuje nowoczesne podejście do problemu eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych.
51,45 PLN
Projektowanie konstrukcji żelbetowych
Druk na życzenie
W książce omówiono stosowane obecnie w Europie i w Polsce metody projektowania elementów konstrukcyjnych i wybranych ustrojów żelbetowych.
84,00 PLN
Relacje pomiędzy małżonkami po odejściu dzieci z domu
Druk na życzenie
Przedmiotem analizy w tej pracy są relacje między małżonkami. Zagadnienia te były wielokrotnie podejmowane przez różnych autorów. Wielu badaczy starało się scharakteryzować elementy relacji, więzi i ich uwarunkowania. Zasadniczo literatura utożsamia te dwa pojęcia, ich zakresy pokrywają się. B. Łobodzińska twierdzi,że relacje mają źródło w ognisku domowym, gdzie wszyscy czują się bezpiecznie i czerpią siły do tego by stawić czoła tz. "życiu" i problemom, a także dzięki atmosferze domowej mogą się realizować i wzrastać.
20,00 PLN
Roboty podłogowe i okładzinowe. Technologia
Druk na życzenie
Dostępne w 24 godziny
W podręczniku omówiono wykonywanie podkładów, izolacji i nawierzchni podłóg oraz okładzin ściennych z różnych materiałów z zastosowaniem odpowiednich maszyn i urządzeń oraz sprzętu pomocniczego.
52,50 PLN
Romantyczne dziedzictwo północy w twórczości Juliusza Słowackiego
Dystrybucja
"Autorka zręcznie tropi obecność fragmentów mitów skandynawskich i ich znaczenie w twórczości Słowackiego. Zwieńczeniem jest rozdział o skaldycznym, jak tego chce Donata Dominik-Stawicka, poemacie-Anhellim. Wszystko to pozwala uznać omawianą pracę za prekursorską. Nikt przed nią nie pokazał tak szeroko i wnikliwie pierwiastków skandynawskich w pisarstwie Słowackiego. Pozwoliło to posunąć stan naszych badań nad autorem Kordiana i to w stopniu nad wyraz wysokim
59,00 PLN
Rozpoznania i szkice pedagogiczne.
Druk na życzenie
Praca powstała we współpracy autorów z kilku ośrodków akademickich. Nie jest jednorodna problemowo, ani rodzajowo.
32,00 PLN
Strona 3 z 4      1 2 3 4