Jesteś tutaj:
Strona główna »
Podręczniki akademickie
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Podręczniki akademickie

Rysunek zawodowy dla stolarza
Druk na życzenie
Dostępne w 24 godziny
Książka do nauki przedmiotu rysunek techniczny i konstrukcje, przeznaczona dla uczniów szkoły zasadniczej, zawód: stolarz.
38,90 PLN
STRUKTURA KATEGORII TEMPORALNOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM JĘZYKU UKRAIŃSKIM
Druk na życzenie
Przedstawiona monografia dotyczy opisu statusu i struktury kategorii temporalności we współczesnym języku ukraińskim. Została w niej zaprezentowana struktura morfologiczna kategorii czasu i jej odniesienie do kategorii syntaktycznej, opisany został status kategorii taksis jako złożonej jednostki syntaktycznej, będącej podstawą modelowania wtórnych syntaksemów czasowych w zdaniu.
29,90 PLN
Styl życia i zachowania prozdrowotne - wybrane konteksty
Druk na życzenie
Znaczenie edukacji zdrowotnej, zagadnień profilaktyki, szeroko rozumianej aktywności i działań prozdrowotnych wzrasta wraz ze zmianami cywilizacyjnymi, wymuszającymi zmianę nawyków, sposobu odżywiania, tempa życia i form aktywności.
54,00 PLN
Technologia tworzyw drzewnych. Część 2. Wykańczanie powierzchni
Druk na życzenie
Książka dla uczniów technikum, zawód: technik technologii drewna oraz studentów wydziałów technologii drewna.
52,00 PLN
Uprawa i eksploatacja wikliny
Druk na życzenie
Dostępne w 24 godziny
Uprawa i eksploatacja wikliny
55,70 PLN
Uwarunkowania rozwoju regionalnego Unii Europejskiej
Druk na życzenie
Monografia, przygotowana przez pracowników naukowych kilku uczelni oraz ekspertów spoza środowiska naukowego zawiera wyniki badań nad endo- i egzogenicznymi czynnikami rozwoju regionalnego. Łączy ona rozważania teoretyczne z aspektami praktycznymi rozwoju regionalnego.
37,00 PLN
Wprowadzenie do metryki greckiej
Druk na życzenie
Najlepszy dostępny na polskim rynku podręcznik do metryki greckiej, napisany przez światowej sławy uczonego oksfordzkiego.
25,20 PLN
Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
Druk na życzenie
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie szczegółowej diagnozy z zakresu akceptacji dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, postaw rodzicielskich, a także stopnia i zakresu zaspokojenia potrzeb psychospołecznych i biologicznych oraz świadomości opiekuńczo-wychowawczej rodziców w realizacji zadań rozwojowych dziecka niepełnosprawnego.
35,00 PLN
Zasady projektowania konstrukcji żelbetowych
Druk na życzenie
Dostępne w 24 godziny
Prezentując zasady zawarte w PN-B-03264:1999, porównano je z zapisami istniejącymi w PN-84/B-03264. Książka dla studentów budownictwa i inżynierów projektantów.
36,75 PLN
Życie poza schematem. Analiza biografii twórców
Druk na życzenie
Podstawowe pytanie, na które Autorka poszukuje odpowiedzi, dotyczy znaczenia twórczości (artystycznej) dla życia/biografii absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (traktowanych jako reprezentanci osób instytucjonalnie związanych z twórczością). Jest to pytanie o tyle nowatorskie, że nie odnosi się – jak to ma zazwyczaj miejsce w literaturze – do życia uznanych twórców, ani nie koncentruje się na wytworach artystycznych badanych osób.
35,00 PLN
Strona 4 z 4      1 2 3 4