Jesteś tutaj:
Strona główna »
Nauki społeczne, demografia, polityka
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Nauki społeczne, demografia, polityka

O wychowaniu dziecka z punktu widzenia wiedzy duchowej
Druk na życzenie
Odświeżenie nieco już zapomnianej, ale wciąż aktualnie brzmiącej koncepcji pedagogicznej Rudolfa Steinera. Autor oparł swą metodę wychowania na przekonaniu o konieczności zrozumienia, kim jest człowiek. Doskonała lektura, w której nadal obowiązujące (mimo upływu 90 lat) poglądy przeplatają się z kontrowersyjnym już dziś sposobem myślenia.
18,00 PLN
Zbiór artykułów będących podsumowaniem dwóch polsko-niemieckich seminariów, które odbyły się w roku 1992 i 1994.
31,50 PLN
Drugi tom Obcowania z wolnością zawiera wybór materiałów z kolokwiów polsko-niemieckich zorganizowanych w latach 1996-2000.
31,50 PLN
Obrazy z życia socjologii w Polsce
Socjologia to coś więcej niż idee, teorie i wyniki badań. To także instytucje naukowe, badania, metody oraz ludzie, którzy je stworzyli. O nich jest ta książka. Składa się z kilkunastu rozpraw i szkiców poświęconych życiu socjologii w Polsce, od końca XIX do początków XXI w.
34,50 PLN
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce
Druk na życzenie
Tematem niniejszej pracy jest prawna problematyka organizacji i funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w Polsce. Jej istotą jest zaprezentowanie rozwoju pożarnictwa na ziemiach polskich aż do czasów współczesnych. Istotne będzie również zaprezentowanie systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce, ze szczególnym naciskiem na charakterystykę jednostek organizacyjnych zajmujących się tą dziedziną bezpieczeństwa społecznego.
35,00 PLN
Organizacja wewnętrzna Sejmu
Druk na życzenie
Rozdział I określa zasadę dwuizbowości parlamentu, różnice między Sejmem, a władza wykonawczą oraz zasady wyboru posłów. Rozdział II przedstawia genezę i ewolucje urzędu Marszałka Sejmu, jego wybór, funkcje i uprawnienia jak i również zagadnienia dotyczące powołania i uprawnień Marszałka Seniora.
31,50 PLN
Celem autorów książki jest zarysowanie możliwie wielu różnorodnych ujęć problematyki podmiotowości, stwarzając tym samym przesłanki do interdyscyplinarnej dyskusji nad specyficznie polskimi procesami upodmiotowienia.
31,50 PLN
POLACY NA WILEŃSZCZYŹNIE 1990–2012
Dystrybucja
Dostępne w 24 godziny
Czy jest możliwe, aby w Europie Środkowej pewne grupy narodowościowe spotykała dyskryminacja z powodów etnicznych? Na to właśnie pytanie autor niniejszej publikacji stara się odpowiedzieć, stawiając tezę o porzuceniu swoich rodaków przez Polskę na rzecz budowy nowej jakości w stosunkach między Warszawą a Wilnem.
36,00 PLN
POLITYKA GOSPODARCZA A ROZWÓJ KRAJU
Niniejszy tom obejmuje problematykę polityki gospodarczej kształtowania rozwoju Polski oraz podstawowych dylematów i barier rozwojowych - z uwzględnieniem aspektów globalnych oraz związanych z przygotowaniami Polski do strefy euro.
30,00 PLN
Polityka społeczna rządu koalicji SLD – PSL w latach 1993 – 1997.
Druk na życzenie
Treść książki została przedstawiona w ujęciu problemowych, w poszczególnych rozdziałach dominuje zaś układ chronologiczno-rzeczowy.
31,50 PLN
Strona 4 z 10      1 2 3 4 5 6 7 8 9