Jesteś tutaj:
Strona główna »
Nauki społeczne, demografia, polityka
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Nauki społeczne, demografia, polityka

Przegląd Geopolityczny T. 6
Druk na życzenie
Recenzowane czasopismo naukowe, ukazujące się w latach 2009-2013 jako rocznik (od 2014 kwartalnik), poświęcone geopolityce, stosunkom międzynarodowym i problematyce bezpieczeństwa.
38,00 PLN
Rola Internal Public Relations w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa
Druk na życzenie
Komunikowanie, to kluczowy element warunkujący efektywne i sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, stanowiący integralne ogniwo procesu zarządzania. Jego istota polega na wymianie informacji między jednostkami lub grupami. Otwarta i rzetelna komunikacja wewnętrzna jest jednym z determinantów skutecznego marketingu personalnego firmy.
35,00 PLN
Rosyjska siła. Siły zbrojne i główne problemy polityki obronnej Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2010
Druk na życzenie
Unikalna w Polsce monografia poświęcona współczesnym rosyjskim siłom zbronym i polityce obronnej Rosji.
34,00 PLN
Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego
Dystrybucja
Przyzwyczailiśmy się już do tego, że rozkłady stóp zwrotu nie są normalne. A jak jest na polskim rynku kapitałowym? Książka jest vademecum poświęconym problematyce badań nad rozkładami stóp zwrotu z instrumentów finansowych.
39,00 PLN
Rozważania o historii śmierci
Z wielkim zaskoczeniem obserwowałem, jak olbrzymiego znaczenia nabrały we współczesnej wrażliwości odwiedziny na cmentarzu, cześć oddawana zmarłym, kult grobów. Co roku z nadejściem listopada byłem pod wrażeniem migracyjnej fali, przywodzącej tłumy pielgrzymów na miejskie i wiejskie cmentarze.
31,00 PLN
Różne oblicza faszyzmu we współczesnej Europie
Druk na życzenie
Istnieje cały szereg doktryn a z nimi związanych programów i ideologii.
31,50 PLN
Różnorodność warszawskiej Białołęki
Druk na życzenie
Książka ta jest ukoronowaniem socjologicznych badań przeprowadzonych w zmieniającej swój wizerunek warszawskiej dzielnicy Białołęka.
31,50 PLN
Rysunek w arteterapii
Druk na życzenie
Rysunek jest pewnego typu fenomenem, zarówno jako medium w twórczości, w sztuce, ale również jeśli chodzi o definiowalność tego pojęcia. Nie ma jednej, jednoznacznej definicji rysunku. Wręcz przeciwnie: mamy do czynienia z nieprawdopodobną ilością znaczeń tego pojęcia. Artyści, krytycy, pedagodzy w różny sposób pojmują formę i znaczenie rysunku i w różny sposób określają to medium.
34,00 PLN
Samobójstwo. Studium socjologiczne
Samobójstwo, dzieło z 1897 roku, należy do wielkiej klasyki socjologii. Durkheim odkrył, że natężenie samobójstw zależy od stanu więzi społecznych, integracji i kontroli społecznej. Wykazał, że nawet akt tak osobisty, jak samobójstwo, ostateczne odejście jednostki ze społeczeństwa, jest uwarunkowany społecznie.
58,50 PLN
Singlizm. Nowy styl życia w ponowoczesnym świecie
W ponowoczesnym świecie istnieje mnóstwo mniej lub bardziej licznych grup, mających własne idee i wzory zachowań, często różnych od tych, które są powszechnie akceptowane i jedną z takich grup stanowią właśnie single. Single i ich styl życia to tematyka w Polsce wciąż nowa i słabo poznana.
26,00 PLN
Strona 6 z 10      2 3 4 5 6 7 8 9 10