Jesteś tutaj:
Strona główna »
Nauki społeczne, demografia, polityka
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Nauki społeczne, demografia, polityka

Książka dotyczy wciąż aktualnej, interdyscyplinarnej problematyki ingerencji medycyny w proces ludzkiej prokreacji. W państwach bardziej rozwiniętych i zamożnych niż Polska od dawna podejmowano badania w zakresie biologii i medycyny ukierunkowane na kreację człowieka z pominięciem obcowania płciowego.
31,50 PLN
Wspólnota obywatelska w cieniu kapitalizmu
Na poziomie lokalnym możemy obserwować te same procesy i problemy, z którymi współczesny świat boryka się na co dzień w skali globalnej: podziały na gorsze i lepsze obszary miast czy regionów, zanik sfery publicznej, komercjalizacja i prywatyzacja podstawowych usług publicznych (dostęp do kultury, ośrodków ochrony zdrowia), niepewność i rywalizacja w miejscu pracy, likwidacja bezpieczeństwa socjalnego.
32,50 PLN
Współpraca międzynarodowa miast a rozwój lokalny (na przykładzie miasta Krakowa)
Druk na życzenie
Celem niniejszej pracy jest zbadanie, czy istnieje związek między prowadzoną współpracą międzynarodową miasta Krakowa z miastami partnerskimi a rozwojem lokalnym, rozumianym w niniejszej pracy jako realizacja celów zawartych w Strategii Rozwoju Krakowa z 2005 roku.
42,00 PLN
Wstęp do socjologicznej teorii własności
Do niedawna własność nie była przedmiotem odrębnych, godnych uwagi opracowań socjologicznych, chociaż znaczenia własności nie sposób przecenić.
31,50 PLN
Wygrani i przegrani polskiej transformacji
Polska transformacja - w zestawieniu ze zbliżonymi procesami w innych państwach europejskich  - odznacza się nie tylko tym, że to właśnie w Polsce (w Lublinie, Szczecinie i Gdańsku) rozpoczął się proces upadku sowieckiej dyktatury, ale też niezwykłym tempem wychodzenia z kryzysu końca lat osiemdziesiątych i przeorientowania gospodarki ze Wschodu na Zachód.
31,50 PLN
Wynagrodzenie menedżerów jako zasada corporate governance
Druk na życzenie
Rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządczych spowodowało potrzebę wypracowania mechanizmów które zapewnią, iż menedżerowie będą zarządzać powierzonym kapitałem w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Celem corporate governance jest budowanie wartości dla akcjonariusza przy uwzględnieniu celów interesariuszy. Podstawą takiego wniosku jest przyjęcie za prawdziwe koncepcji interesu spółki rozumianego jako wypadkowa interesów akcjonariuszy oraz założenie, iż cele interesariuszy powinny być uwzględniane na zasadach ogólnych prawa prywatnego.
36,75 PLN
WZROST GOSPODARCZY W POLSCE PERSPEKTYWA ŚREDNIOOKRESOWA
Autorzy książki postawili sobie następujące pytania. Jakie warunki są niezbędne do zapewnienia w Polsce, w średnim okresie, wysokiego tempa wzrostu gospodarczego? Jakie czynniki sprzyjają ich spełnieniu, a jakie okoliczności utrudniają ich realizację? Jakie wiążą się z tym problemy dla polityki gospodarczej? Ażeby odpowiedzieć na te pytania, dokonano wielostronnej analizy różnorodnych czynników, które w okresie kilkuletnim mogą mieć istotny wptyw na tempo wzrostu w gospodarce polskiej.
5,00 PLN
Z HISTORII MEDIÓW I DZIENNIKARSTWA STUDIUM SELEKTYWNE
Dystrybucja
Historia mediów, historia dziennikarstwa, historia prasy to nadal te dziedziny, które domagają się szerszego zainteresowania badawczego w Polsce.
42,00 PLN
Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947
Książka o rozgrywkach między Ameryką a Rosją, likwidacji Polskiego Państwa Podziemnego, przygotowaniu planowych aresztowań, sowieckiej akcji dezinformacyjnej na Zachodzie, sowieckich agentach - Brytyjczykach, genialnych kłamstwach Moskwy dla przyjaciół na Zachodzie, procesie Rządu Polski Podziemnej i Komendanta Głównego Armii Krajowej w Moskwie w 1945 r., planach ustrojowych dla III Rzeczypospolitej, samoobronie przed podbojem wewnętrznym, pozbyciu się PSZ przez Rząd Jego Królewskiej Mości.
28,00 PLN
Zagrożenia młodzieży na terenie miejscowości Góra
Druk na życzenie
Wielu młodych ludzi, wkraczając w świat dorosłych, poszukuje nowych wartości – pragnie samodzielnie dokonywać wyborów. Te dążenia są pełne trudu i pomyłek.
31,50 PLN
Strona 9 z 10      3 4 5 6 7 8 9 10