Jesteś tutaj:
Strona główna »
Liczba stron »
316 »
Reprezentujesz księgarnię lub wydawnictwo? Skontaktuj się z nami!  Logowanie / Rejestracja

Liczba stron

Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu
Słowa od recenzentów: "Książka jest zbiorem kilkunastu interesujących esejów różnych Autorów, dotyczących wyzwań stojących przed współczesną gospodarką i w konsekwencji przed naukami ekonomicznymi. Dotyczą one wprawdzie różnych aspektów gospodarowania ale wszystkie podejmują fundamentalne kwestie stojące dziś przed społeczeństwami. Stąd opublikowanie ich wspólnie w formie książkowej niesie pewną "wartość dodaną" w stosunku do tej wartości, którą wnoszą poszczególne teksty z osobna. Książka jest więc nie tylko hołdem złożonym Panu Profesorowi Aleksandrowi Łukaszewiczowi ale i wartościową pozycją wydawniczą." Marek Bednarski
39,00 PLN
ELEMENTARZ GEOGRAFICZNY
Druk na życzenie
Książka napisana jest głównie z myślą o studentach geografii, jak również kierunków wyrosłych w ostatnich latach wokół geografii (m.in. turystyka, gospodarka przestrzenna.
59,00 PLN
Fronda Pismo Poświęcone nr 2/3
Druk na życzenie
W numerze: Kard. Godfried Danneels, prymas Belgii, o New Age; Ankieta "Schyłek, przełom, koniec": m.in. Jacek Bartyzel, Gustaw Herling-Grudziński, Mieczysław Gogacz, Ireneusz Kania, Marcin Świetlicki;
40,95 PLN
Mechanizacja ogrodnictwa - część 2
Druk na życzenie
W podręczniku podano sposoby użytkowania energii elektrycznej w produkcji ogrodniczej oraz niekonwencjonalne źródła energii. Szczegółowo omówiono typ przechowalni i chłodni oraz mechanizację prac pod osłonami.
58,80 PLN
Mózg lidera. Jak stać się efektywnym przywódcą dzięki najnowszym odkryciom neurobiologii
"Przywódcy sądzą, że zarządzają innymi ludźmi, ale tak naprawdę starają się zarządzać ich mózgami. Chcąc być skutecznym, efektywnym menedżerem powinieneś wiedzieć, jak działa Twój mózg i mózgi Twoich pracowników. Jeżeli jesteś coachem, mentorem lub trenerem to ważne jest, abyś lepiej rozumiał zachowania i wybory ludzi, z którymi pracujesz. I o tym właśnie jest ta książka. Ponad 300 stron niezbędnych informacji, jak stać się skutecznym liderem - menedżerem.
68,00 PLN
Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009
Druk na życzenie
Okres pierwszych dwudziestu lat III Rzeczypospolitej obfitował w szereg dyskusji dotyczących miejsca i roli Polski w nowych realiach geopolitycznych w naszej części Europy. Ważnym impulsem do odrodzenie się badań i analiz o charakterze geopolitycznym był upadek Związku Radzieckiego i zakończenie zimnej wojny. Transformacja ustrojowa państw komunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, rozwiązanie Układu Warszawskiego oraz rozpad ZSRR spowodowały konieczność nowego określenia celów strategicznych wielu państw, w tym Polski, a także nowego zdefiniowania założeń polityki bezpieczeństwa. w powyższych dyskusjach i analizach występowała także miejsce problematyka wpływu położenia geograficznego na bezpieczeństwo i politykę zagraniczną RP. Na łamach publikacji publicystycznych, analitycznych i naukowych próbowano dać odpowiedź na pytania, jakie korzyści i jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą takie, a nie inne przestrzenne usytuowanie naszego kraju. Po 1989 r. mamy w Polsce do czynienia z odrodzeniem się geopolityki jako dziedziny badań oraz jako doktryny. w III RP powstało dotąd sporo prac poświęconych różnym zagadnieniom z zakresu geopolityki oraz historii myśli geopolitycznej3. Myśl geopolityczna, traktowana jako element myśli politycznej, stała się także tematem dysertacji naukowych, zarówno doktorskich jak i habilitacyjnych.
40,00 PLN
Sara
Dystrybucja
Pełna erotyzmu powieść z zaskakującą puentą. Odważna książka, która odsłania kulisy pracy w wielkiej korporacji.
32,00 PLN
Strona 1 z 1      1